سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مجید حسین پور – بخش برق دانشکده فنی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس، آزمایشگاه پژوهشی الک
مصطفی محمدیان – بخش برق دانشکده فنی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس، آزمایشگاه پژوهشی الک
علی یزدیان ورجانی – بخش برق دانشکده فنی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس، آزمایشگاه پژوهشی الک
رضا قره خانی – بخش برق دانشکده فنی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس، آزمایشگاه پژوهشی الک

چکیده:

در سا ل های گذشته با توجه به مزیت های ژنراتور سنکرون ، آهن ربای دائم(PMSG)از جمله حجم و وزن کم، بازدهی بالا و حذف جعبه دنده، از ا ین نوع ژنراتور در توربین های بادی استفاده شده است . ترکیب یک یکسوساز دیودی تمام موج، مبدل بوستdc-dc و اینورتر سه فاز، معمو ل ترین سیستم توربین باد ی باPMSGی باشد . این ساختار قادراست نیازمندی های اتصال به شبکه و کنترل حداکثر توان توربین را فراهم کند . بعلا وه استفاده از سلف ابررسانا در ترکیب مبدل بوست در توپولوژی ارائه شده، پیشنهاد و امکا ن سنجی شده است . الگوریتم مؤثری برای کنترل توان اکتیو و حفظ ضریب قدرت و یا توان راکتیو در مقدار موردنظر ارائه شده است . نتایج شبیه سازی، درستی عملکرد سیستم پیشنهادی را نشان می دهد.