سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

الیاس رخشانی – کارشناس ارشد- کنترل گروه کارشناسی ارشد, دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد
امید شمس آرا – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه کارشناسی ارشد, دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد

چکیده:

در این مقاله به منظور بهبود بیشتر دینامیک سیستم و نیز ارائه دیدگاهی کاربردی در عملکرد مسأله کنترل بار- فرکانس در فضای تجدید ساختارشده صنعت برق, یک روشی جدید مرکب از یک نوع تخمینگر حالت کاهشمرتبه و یک رگولاتور خطی درجه دوم با درجه پایداری مقررشده، ارائه شده است. استفاده از تخمینگر حالت کاهش مرتبه به جهت عدم دسترسی به برخی از متغیرهای حالت و ارائه دیدگاهی واقع بینانه در محیطی عملی بوده است. ضمن آنکه به منظور بهبود بیشتر دینامیک سیستم, یک نوع رگولاتور بهینه خطی با درجه پایداری مقررشده به مدل کنترلی اضافه شدهاست. نتایج حاصل از شبیهسازیها نشان میدهند که با بکارگیری روش ارائه شده در این مقاله, علاوه بر برآورده شدن کلیه نیازهای مساله کنترل بار- فرکانس در فضای عملی سیستم قدرت و بهبود چشمگیر رفتار دینامیکی, شاهد کاهش حساسیت سیستم نسبت به تغییرات پارامتری خواهیم بود.