سال انتشار: ۱۳۷۷

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیدحامد تنکابنی پور – نیروگاه حرارتی شهید رجایی
جواد فیض – گروه مهندسی برق دانشکده فنی دانشگاه تبریز

چکیده:

این مقاله به بررسی عملکرد دو کنترل دور یک موتورجریان مستقیم بدون جاروبک BDCM ( Brushlee DC Motor) اختصاص دارد. به کمک شبیه سازی کامپیوتری مدل غیرخطی موتور تحت شرایط کاری مختلف قرار میگیرد و پاسخ آن به ورودی های مختلف ولتاژ بدست می آید . به علت رفتار و دینامیک کاملا غیرخطی BDCMکنترل کننده های مبتنی بر ،تئوری کلاسیک کنترل سیستمهای خطی، روش کارا و مفیدی برای این منظور نمی باشند. لذا از یک شبکه عصبی مصنوعی که طبیعت غیرخطی دارند برای آموزش و شناسایی مدل دینامیکی معکوسBDCM استفاده شده است و تا حصول به دقت کافیدر فرایند شناسایی ، آموزش شبکه عصبی مصنوعی ادامه پیدا میکند. شبکه عصبی آموزش دیده شده، سپس در یک سیستم کنترل حلقه بسته قرار داده میشود تا عمل کنترل دور را بصورت هوشمندانه انجام دهد. کنترل در هرلحظه نسبت به یک مدل مرجع انجام میپذیرد و مدل غیرخطیBDCMبدو ن خطی سازی حول نقطه کار مشخصی در نظر گرفته میشود. در نهایت به کمک تئوری کنترل آداپتور نسبت به مدل مرجع با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (Neural Network based indirect Model Reference Adaptive Control)ارائه میشود و کارایی این BDCM یک ساختار کلی برای شناسایی و کنترلروش بکمک شبیه سازی کامپیوتری امتحان میشود. نتایج ارائه شده مبین توانایی و قابل اطمینان بودن روش مذکور می باشد.