سال انتشار: ۱۳۷۶

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدحسین کاظمی – دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مهدی کراری – دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمدباقر منهاج – دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این مقاله روشی جهت کنترل سیستمهای ابعاد وسیع با استفاده از منطق فازی و مباحث کنترل بهینه ارائه میشود که جهت طراحی PSS در سیستمهای چند ماشینه مورد استفاده قرار می گیرد . در این روش در راستای کمینه کردن تابع هزینه کلی مسئله بهینه سازی اولیه به یک سری زیر مسئله های بهینه سازی بر حسب زیر سیستمها تجزیه خواهد شد . کنترلی که به هر زیر سیستم اعمال میشود از ترکیب دو سیگنال حاصل می شود یکی سیگنال کنترل محلی ( یا لایه اول ) و دیگری سیگنال کنترل لایه دوم که با پرید زمانی مشخصی ( پرید هماهنگ سازی ) به کنترل کننده های محلی ارسال می شود و در حقیقت اطلاعات مربوط به ارتباط بین زیر سیستمها راکه پیش بینی نموده است دربر دارد . جهت انجام این پیش بینی از منطقفازی استفاده شده است که در آن یک سری مجموعه هایفازی به متغیرهای حالت نسبت داده می شود و از روی آنها پیش بینی لازم صورت می گیرد . تعداد این مجموعه های فازی و بازه تغییرات آنها در طول زمان کنترل متغیر می باشد . این روش در انتها در طراحی PSS برای یک سیستم قدرت سه ماشینه شبیه سازی شده است که نتایج حاصل با کنترل متمرکز و کنترل غیر متمرکز نیز مقایسه گردیده است