سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مرتضی ماروسی –
مهدی قمشی –
حسین بشاورد –

چکیده:

عدم اطلاع از میزان رسوبگذاری در مخزن سد و پیش بینی روش های کنترل آن، موجب کاهش عمرمفید سد و اتلاف سرمایه های عظیم ملی می گردد. جریان های غلیظیاثقلی را شاید بتوان مهمترین
پدیده در رسوبگذاری مخازن دانست. رسیدن این جریانهای پر رسوب به دیواره سد خطر مسدود شدن آبگیر و سازه های تخلیه کننده تحتانی را افزایش می دهند. در تحقیق حاضر به منظور کنترل رسوبگذاری مخازن، تاثیر مانع بر روی رسوبگذاری جریانهای غلیظ به وسیله مدل آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. جهت اطلاع از نحوه رسوبگذاری چندین آزمایش با مانع و بدون مانع انجام شد. نتایج نشان داد که رسوبگذاری در طی مسیر بدون حضور مانع به صورت نمایی تغییر می کند. همچنین استفاده از مانع تاثیر قابل ملاحظه ای در کاهش چگالی جریان عبوری از روی آن دارد به طوری که با افزایش ارتفاع مانع، جریان عبوری رقیق تر شده و به عبارتی راندمان تله اندازی مانع بیشتر می شود.