سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی صنعت نیروگاههای حرارتی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فرزانه شریف – دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور
علیرضا یزدی زاده –
روح الله اسپنانی – سازمان توسعه برق ایران
کسری دستجانی فرهانی – سازمان توسعه برق ایران

چکیده:

با توجه به رو به اتمام بودن و آلودگی سوخت های فسیلی و رو آوردن بشر به استفاده از انرژی های تجدید پذیر، این مقاله به یکی از کاربردهای مهم باد ( که یکی از انرژی های تجدید پذیر است) که تولید برق از آن است می پردازد. امروزه توربین های بادیرشد چشمگیری در جهان داشته است. یکی از فاکتورهای مهمی که در سیستم توربین باد مورد توجه قرار می گیرد تغییرات سرعت باد می باشد. افزایش سرعت باد بیش از سرعت نامی اش، باعث می شود سرعت چرخشی روتور و در نتیجه توان خروجی توربین، بیش از حد مجاز گردند. با کنترل زاویه پره توربین می توان سرعت چرخشی روتور را در حد مجاز نگه داشت. این مقاله در ارتباط با یک نوع توربین بادی محور افقی با ژنراتورالقاییS47-660kw شرکت وستاس دانمارک که در سایت منجیل ایران قرار دارد،می باشد که پس از انجام مدل سازی، کنترل زاویهPitch پره و زاویه ناسل توربین باد بر روی آن اعمال می شود. و نتایج نشان میدهد که با کنترل زاویهPitch پره می توان سرعت چرخشی روتور را در حد مجاز نگه داشت.