سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسین نعمتی – دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران
امیر قهرمانی – دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران
مهرزاد نصیریان – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران

چکیده:

کنترل پیشبین یکی از زیرمجموعههای کنترل بهینه میباشد که بر مبنای تنوری افق دور شونده استوار است. در این روش از یک مدل صریح از سیستم جهت پیشبینی خروجی آینده فرآیند استفاده میشود. با کمینه کردن یک تابع هدف مربعی سیگنال کنترل بهینه ایجاد خواهد شد. در ادامه استراتژی سیگنال کنترل بهینه به دست آمده در هر لحظه به فرآیند مورد نظر اعمال شده و عملیات ذکر شده دوباره تکرار میگردد. در این مقاله کنترلکنندههای پیشبین مورد بررسی قرار گرفته و مزایا و معایب مربوط به این نوع از کنترلکنندهها بیان خواهد شد. در انتها نتایج مربوط به پیادهسازی الگوریتمهای کنترلکننده پیشبین تعمیم یافته بر روی محور سمت و ارتفاع یک سیستم پدستال ردیاب ماهواره ارائه خواهد شد.