سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مریم السادات احمدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
امیرهمایون جعفری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

بیماری دیابت بعنوان ششمین عامل اصلی مرگ و میر در جهان معرفی شده است و همچنین این بیماری باعث انواع بیماری های کلیه، قلبی و عروقی و قطع اندام انتهایی بدن نیز می شود، به همین دلیل کنترل این بیماری از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. برای کنترل گلوکز خون در بیماری دیابت نوع یک، باید تزریق انسولین به بدن صورت گیرد. طبیعتا این تزریق باید کاملا کنترل شده باشد، چون افزایشبیشاز حد مجاز تزریق انسولین می تواند باعث مرگ انسان شود. در زمینه کنترل دیابتنوع یکتاکنون کنترلر های مختلفی ارائه شده اند که دارای معایبی هستند. در تعدادی از روشهای قبلی مدل بیمار دیابتی مورد استفاده در آنها انطباق بر داده های فیزیولوژیک ندارند و یا عدم قطعیت های مدل در آنها در نظر گرفته نشده و یا در بسیاری از آنها کنترلر محدوده پایداری بسیار کمی دارد. در این مقاله کنترلر مدل پیش بین غیرخطی را ارائه خواهیم داد که علاوه براینکه مشکلات کنترلر های قبلی از قبیل در نظر نگرفتن عدم قطعیت های مدل برطرف شده است، افت شدید گلوکز خون و کم بودن پایداری را ندارد، با توجه به سطح گلوکز خون در هر لحظه، میزان تزریق انسولین را طوری مشخصمی کند که سطح گلوکز خون فرد دیابتی در محدوده نرمال قرار گیرد.