سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد وریج کاظمی – دانشگاه صنعتی سهند تبریز
احمد صادقی یزدانپناه – دانشگاه صنعتی سهند تبریز
حسین مددی – دانشگاه صنعتی سهند تبریز

چکیده:

در این مقاله یک روش جدید برای کنترل مستقیم توان اکتیو و راکتیو ژنراتورهای القائی تغذیه دو سویه ( 1(DFIGاز انرژی باد ارایه شده است. در این روش انتخاب مناسب بردار ولتاژ کانورتور سمت رتور بر پایه محاسبه اختلاف توان های اکتیو و راکتیو از مقدار مرجع و تخمین موقیعت شار استاتور پایه گذاری شده است. اما هنگامی که تعداد بردارها ی ولتاژ غیر صفر کم است ریپل توان و هارمونیک جریان استاتور زیاد می باشد. در این مقاله با استفاده از تئوری مدلاسیون بردارهای فضایی زمان گسسته( 2( DSVM تعداد بردارهای ولتاژ غیرصفر را شش برابر کردیم . سپس باتحلیل معادلات زمانگسسته ژنراتور برای سرعت های بالا و پایین سرعت سنکرون جدول کلید زنی ارائه نمودیم. نتایج شبیه سازی بر رویMW، DFIG2, مقاوم و موثر بودن استر اتژی پیشنهاد شده را هنگام تغییر مقادیر مرجع توان های اکتیو و راکتیو ، پارامترهای ماشین و سرعت باد نشان می دهد.