سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

وحید فرجی – دانشگاه علم و صنعت ایران
مجید آقاسی – دانشگاه علم و صنعت ایران
داود عرب خابوری – دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

دراین مقاله روش جدید کنترل مستقیم گشتاور DTC موتور القایی با استفاده از مبدل ماتریسی غیرمستقیم IMC ارائه شده است از انجائیکه یکی از بزرگترین مزیت های مبدل ماتریسی حذف خازن در شاخه DC است ولتاژ در شاخه DC دراین مبدل برخلاف مبدلهای AC/DC/AC رایج ، ثابت نیست و میتوان ولتاژ DC را با کلیدزنی مناسبدر قسمت یکسوسازی و با توجه به شرایط بار در هر لحظه تعیین کرد که باعث می شود روش کنترلی DTC بهینه شود درقسمت اینورتری DTC پایه اعمال میشود در قسمت یکسوسازی برای حذف مشکلات ناشی از مدارای استایر از قبیل تلفات و افزایش حجم از روش کلیدزنی چهار مرحله ای استفاده شدها ست استفاده ازا ین روش با وجود پیچیدگی در کلید زنی بهره مندی از همه مزایای کنترل مستقیم گشتارو و مبدل ماتریسی غیرمستقیم را بطور همزمان ممکن می سازد. نتایج شبیه سازی مدل پیشنهادی با استفاده از نرم افزار SIMULINK/MATLAB در انتها ارائه شدها ست که دقت مدل پیشنهادی تحت شرایط متفاوت را تاکیدمی کند.