سال انتشار: ۱۳۷۷

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

احمد اکبری الوانق – دانشگاه تهران، دانشکده فنی، گروه مهندسی برق و کامپیوتر جمهوری اسلام
پرویز جبه دار مارالانی – دانشگاه تهران، دانشکده فنی، گروه مهندسی برق و کامپیوتر جمهوری اسلام
بهزاد مشیری – دانشگاه تهران، دانشکده فنی، گروه مهندسی برق و کامپیوتر جمهوری اسلام

چکیده:

در این مقاله، روش کنترل ∞ H نمونه برداری داده ها برای کنترل بار – فرکانس سیستم قدرت – که دارای عدم قطعیت پارامتریک است – به کار گرفته شده است . مانند دیگر روشهای طراحی مقاوم، طراحی تنها محدوده ی تغییرات پارامترهای سیستم را لازم دارد . برای بدست آوردن محدوده ی تغییرات پارامترهای سیستم فرض شده است تغییر به اندازه ی %۲۰ تا %۵۰ از مقادیر نامی ( به طور همزمان ) مجاز باشد . در نتایج شبیه سازی – که محدودیت نرخ تولید نیز لحاظ شده است – عملکرد بهبود یافته ًی سیستم با استفاده از کنترلر طراحی شده کاملا مشهود است .