سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین همایش داخلی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیداحمد دهقان – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی مالک اشتر
محمدحسین فردوسی – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

پیشرفت وسایل خودکار زیرآبی (AUV) در دو سه دهه ی اخیر، توسعه ی سیستم کنترل آنها را به همراه داشته است. این وسایل خودکار کاربرد زیادی در عملیاتهای علمی، تجاری، نظامی و محیط زیست دارند. در ادامه مدل شش درجه آزادی یک نمونه شناور خودکار زیرآبی ارائه شده و سپس معادلات فضای حالت دو درجه آزادی سمت و عمق جسم خودکار زیرآبی ارائه میشود و سپس کنترلکننده پیشبین به آن اعمال میشود. کنترل پیشبین یکی از زیرمجموعه های کنترل بهینه می باشد که بر مبنای تنوری افق دور شونده استوار است. در این روش از یک مدل صریح از سیستم جهت پیش بینی خروجی آینده فرآیند استفاده میشود. با کمینه کردن یک تابع هزینه مربعی سیگنال کنترل بهینه ایجاد خواهد شد.