سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

لیلا فاضلی – کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی
حمیدرضا ملکی – دانشیار دانشگاه صنعتی شیراز
محمدجواد شیروانی – دانشجوی دکتری ریاضی کاربردی

چکیده:

یکی از روشهای کنترل تقاطع ها درشبکه های ترافیک شهری استفاده ازچراغ راهنمایی میباشد باتوجه به وجود اهداف متناقض درکنترل تقاطع ها برنامه ریزی چندهدفی ابزاری قدرتمند برای زمان بندی چراغهای راهنمایی مباشد دراین مقاله سعی برآن است تا از برنامه ریزی فازی برای حل مدل چندهدفی مربوط به زمان بندی چراغهای راهنمایی استفاده کنیم علاوه برآن باتوجه به اینکه متغیرهای ورودی و خروجی دراین گونه مسائل اغلب متغیرهای زبانی هستند دراین تحقیق ازقواعد اگر – آنگاه فازی کمک گرفته شده است درانتهای مقاله نتایج حاصل از روش پیشنهادی را برروی قسمتی از شبکه ترافیک شهرشیراز پیاده کرده ایم