سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

عبدالصمد کرامت امیرکلایی – ساری- کیلومتر 9 جاده دریا- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده:

گسترش سریع صنعت آبزی پروری در دنیا نیاز به استفاده از غذا را به شدت افزایش داده است. پودر ماهی که یکی از اجزای اصلی تشکیل دهنده غذای آبزیان میباشد با آینده نامطمئن و قیمت فزاینده روبرو می باشد. جایگزینی کنجاله های دانه های روغنی در غذای آبزیان به جای پودر ماهی تا حدی زیادی م یزان وابستگی غذای آبزیان به پودر ماهی را کاهش داده است. بهرحال جایگزینی کامل پودر ماهی با این مواد به علت وجود مواد ضد تغذیه ای با مشکلات زیادی همراه بوده است. هدف اصلی این تحقیق شناخت مهمترین مواد ضد تغذیه ای و ارایه راهکارهای به منظور محدود کردن اثرات ای ن مواد می باشد . مواد ضد هضم پروتئین که در گروههای مختلفی از کنجاله ها ی دانه های روغنی از جمله سویا وجود دارد میتواند ازهضم پروتئین در دستگاه گوارش جلوگیری کند . فرایندهای حرارتی و خالص نمودن بیشتر کنجاله ها می تواند از اثرات منفی آن بر رشد و هضم پذیری بکاهد. فیتات که در کانولا و سویا وجودارد میتواند کارایی جذب مواد معدنی به خصوص فسفر را بکاهد که افزودن آنزیم فیتاز و یا فرایندهای تخمیری باعث کاهش اثرات منفی آن می شود. وجود گلوکوسینولات در کنجاله کانولا و خردل با افزایش فعالیت تیروئید و خونریزی کبد در ماهیان ارتباط داده شده است. ساپونین ها با افزایش نفوذ پذیری بافت روده در روند طبیعی تبادل مواد تداخل ایجاد میکنند. هیدراتهای کربن غیر نشاسته ای که در اغلب کنجاله ها وجود دارد میتواند با تغییر خصوصیات مواد غذایی داخل دستگاه گوارش بر روند هضم و خصوصیات مرفولوژی روده اثر بگذارند. چنین مطالعاتی اطلاعات مفیدی را برای تعیین دقیق میزان ا ستفاده از کنجاله های دانه های روغنی در غذای آبزیان را فراهم می کند و همچنین می تواند با عث ارایه فرایندهای اصلاحی به منظور کم کردن اثرات این مواد شود