سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیروس عباسی – کارشناسی ارشد چینه و فسیل شناسی
سیدمرتضی نیرومند – دانشجوی کارشناسی ارشد
ثیاب قدسی – استاددانشگاه ارومیه
اسلام ابراهیم نژاد –

چکیده:

منطقه موردمطالعه دراستان آذربایجان غربی و درشمال شرق شهرستان ماکو ودارای مختصات جغرافیایی به طولهای 00و45و15و44و عرضهای 50و39و00و39 می باشد دراین محدوده رخساره های مربوط به نواحی کم شیب و کم عمق حوضه های دریایی plateform مربوط به دوران پالئوزوئیک مانند سازندهای باروت زایگون لالون میلا شیلهای اردویسین گدازه ها و توفهای مربوط به سیلورین رخساره کربناته و ماسه سنگی دونین فوقانی هم ارز عضو A سازندجیرود سنگهای کربناته کربونیفر زیرین سازند مبارک و سنگهای کربناته پرمین گسترش دارند این واحد درمقطع ایلانقره روستای ایلانقره شمال ماکو از ماسه سنگ ناز ک لاهی شیل آهک و سنگ آهک متوسط لایه 50-20cm که درسطح هوازده کرم رنگ است اغاز می شود و به سمت بالا دارای لایه های آرژیلی تیره رنگ با درون لایه های ماسه سنگ کوارتز آرنیت و سنگ آهک ماسه ای فسیل دار دارای براکیوپود Cyrtospirifer sp. کربنوئید ودوکفه ای است