سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

هورخش احمدنیا – کارشناسی ارشد معماری
سولماز قهرمانی – کارشناسی ارشد اقلیم شناسی
حجت ابراهیم زاده – کارشناسی ارشد معماری

چکیده:

کشورما ایران اب داشتن 1.648.195 کیلومتر مربع وسعت از تنوع اقلیمی مناطق پنج گانه فیتوژئوگرافیکی اوراسیبری ایرانی – تورانی مدیترانه – صحرا و عربستان – سودانی برخوردار می باشد این تنوع زمینه رشد و شکوفایی سایر صنعت ها از جمله توریسم را فراهم نموده است توریسم صنعتی است بین رشته ای که از عوامل بسیاری تاثیر می پذیرد و برعوامل بسیاری تاثیر می گذارد یکی از عوامل تاثیر گذاردراین صنعت اقلیم می باشد و برنامه ریزی پایدار و جامع درشناخت صحیح از اقلیم به این صنعت کمک خواهد کرد که به اهداف مدیریتی پایدار و آمایش سرزمینی بلندمدت کشورمان ایران ازلحاظ فرهنگی و اقتصادی دست پیدا کند دراین مقاله پس از معرفی تعاریف مربوط به اقلیم و کلیماتوریست به بررسی ارتباط بین این دو پرداخته و این سوال را که شناخت اقلیم چه کمکی به جذب توریست می کند و چه ارتباطی بین اقلیم و کلیماتوریسم وجود دارد؟