سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

اکبر فدایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی دانشگاه رازی کرمانشاه
هیثم عبیدعبدالزهره – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده:

در این مقاله سعی شده مفهوم فرصت در کارآفرینی از نظر صاحب نظران این رشته مورد بحث قرار گیرد. چرا که عمده نظریه پردازان علم مدیریت و اقتصاد بر دو رویکرد کلی در مورد فرصتدر کارآفرینی اعتقاد دارند، در نظریه اول اعتقاد بر این است که فرصت ها به عنوان پدیده هایی که در خارج وجود دارند، کشف می شوند. در نقطه مقابل عده ای دیگر بر این عقیده هستند که فرصت های کارآفرینی توسط مدیران و کارآفرینان خلق می شود، به گونه ای که حاصل تفکر و خلاقیت آنان است و پدیده ای کاملا شخصی و ذهنی می باشد که در اثر تکرار مداوم و حرفه ای شدن در وظیفه و فعالیت کاری خود به چنان سطحی از مهارت دست می یابند که روش های نوینی در انجام کارها را خلق می کنند. با این رویکرد در ادامه سعی در بررسی و نقد هرکدام از نظریات، البته با توجه به دیدگاه های موافق و مخالف خواهیم داشت.