سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1385

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدوحید تکوک – گروه فیزیک – دانشکده علوم – دانشگاه رازی کرمانشاه
نگین فتاحی – گروه فیزیک – دانشکده علوم – دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده:

در فرایند کوانتش میدان اسکالر بدون جرم با کمترین جفت شدگی در فضای دوسیته،مشاهده شد که خلاء فوک ناوردای دوسیته وجود ندارد . برای رفع این مشکل جواب های با نرم منفی به عنوان حالات کمکی برای بسط عملگر میدان در نظر گرفته شدند . این روش برای میدان های برهم کنشی در فضای مینکوفسکی هم تعمیم داده شد . در این مقاله می خواهیم از این روش برای میدان اسپینوری استفاده کنیم یعنی ،کوانتش را در فضای کرین انجام دهیم