سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی تهویه و بهداشت صنعتی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مریم انصاری منش –

چکیده:

محیط داخل تاثیر فراوانی برسلامتی رفاه و آسایش ساکنان آن دارد چرا که 85تا90 درصد اززندگی یک فرد معمولی درفضای داخل سپری می شود کارایی نیز که یکی از اهداف مهم درساختمان های اداری می باشد تا حدودزیادی وابسته به کیفیت محیط است عوامل بسیاری درایجاد یک محیط با کیفیت داخلی موثرند که یکی از آنها تهویه کافی است میزان دی اکسید کربن موجود درفضا عاملی مهم درمشخص نمودن میزان تهویه محسوب میگردد تعیین نرخ تهویه با توجه به میزان دی اکسید کربن عاملی موثر درصرفه جویی انرژی نیز خواهد بود چرا که به این ترتیب ازکارکرد بیش از حد سیستم های تهویه جلوگیری به عمل خواهد امد کشور ایران جزکشورهایی است که سرانه بالایی درمصرف انرژی دارد و ازطرفی هیچ استاندارد خاصی برای میزان تهویه را دارا نیست لذا تحقیق حاضر با انجام مطالعات میدانی و اندازه گیری میزان دی اکسید کربن و همچنین توزیع پرسشنامه N=328 در10 ساختمان اداری شهرکرمانشاه واقع دراقلیم نیمه خشک و سرد ایران به بررسی محدوده مناسب میزان دی اکسید کربن دراین منطقه آب و هوایی پرداخته است.