سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش هوش سازمانی و هوش کسب و کار

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی مشدئی – مشاور مدیریت کارآفرینی بهره وری
زهرا تقوی – کارشناس مدیریت بازرگانی
معصومه فرخی – کارشناسی امار

چکیده:

این مقاله بهره گیری از راهکار هوش تجاری در سازمان ها را مورد بررسی قرار میدهد استفادها ز فناوری های روز برای مدیریت استراتژیک همچون روشهای نوین مدیریتی، کارتهای امتیازی متوازن، داده کاوی، انباره داده ها، مدیریت دانش و تلفیق انها با سیستمهای اطلاعات جغرافیایی راهکاری است که در خدمات مدیران و سیاستگذاران سازمان ها به منظور نیل به اهداف بلندمدت و کوتاه مدت قرار میگیرد که با پیاده سازی آن بخش مدیریت و سیاستگذاری سازمان ها دچار تحولی بنیادین خواهد شد این مقاله همچنین به بررسی جایگاه کنونی هوش تجاری، نحوه بکارگیری فناوری های فوق الذکر نحوه شناسایی و بکارگیری شاخصهای کلیدی عملکرد بر سازمان ها و چگونگی بهره گیری از آنها دراین راهکار مزایای بهره گیری از هوش تجاری، نقشه راه برای پیاده سازی راهکار، چالشهای موجود در پیاده سازی و نهایتا دستاورهای ناشی از عملیاتی سازی آن خواهد پرداخت.