سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

محمدرحیم رهنما –

چکیده:

قطبی شدن تمرکز گزایی و تک مرکزی مانعی جدی در راستای توسعه پایدار شهری و تعادل فضایی منطقه ای به شمرا می رود الگوهای فضایی متعددی ا زجمله تمرکز متمرکز ، تمرکز نیمه متمرکز و پراکنده برای تعادل بخشی و تمرکز زدایی امایشی و توازن فضایی ارایه شده اند دراین مقاله ابتدا مبانی نظری مربوط به همراه زمینه های نابرابری ها ی فضایی در سطح استان خراسان رضوی با شاخص توسعه انسانی سازما ن ملل متحد امید به زندگی درهنگام تولد ، درصد سواد و درامد سرانه در سطح نوزده شهرستان استان خراسان تحلیل شده است سپس جایگاه کلان شهر مشهد در شبکه شهری و نظام سلسله مراتب شهری منطقه ای خراسان رضوی استان با استفاده قانون اندازه مرتبه Rank-size order مشخص شده که نمایانگر عدم تعادل نظام سلسله مراتب شهری و تسلط الگوی نخست شهری در استان خراسان به دلیل شاخص 10.3 برابر جایگاه شهر مشهد در مقایسه با دومین شهر استان می باشد همچنین تحلیل جریانهای مهاجرتی در داخل و خارج استان به کلان شهر مشهد بیانگر مهاجر فرستی شهرستانهایی مانند قوچان و نیشابور در داخل استان و استانهای تهران خراسان جنوبی،و شمالی و سیستان و بلوچستان در خارج استان است.