سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس بین المللی آب و فاضلاب

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

وحید امینی طوسی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده مهندسی صنایع
رضا رمضانی خورشیددوست – دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده مهندسی صنایع

چکیده:

راهکار اصلی جهت گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد آزاد، خصوصی سازی به منظور بازارگرا کردن معرفی شده است. از آنجا که امروزه سازمان های خدمات شهری من جمله سازمان های آب و فاضلاب از اهمیت بسیاری برخوردارند، آماد هسازی و اتخاذ تدابیر لازم برای حین و بعد از واگذاری، می تواند فرآیند خصوصی سازی در این بخش را با اطمینان خاطر بیشتری پیش ببرد. بررسی ها نشان می دهد که خصوصی سازی در صنعت آب و فاضلاب با توجه به گستردگی شبکه و حجم مشتریان آن، به شکل واگذاری کامل مالکیت و فروش یکباره شرکت امری بسیار دشوار است. در این مقاله با توجه به تجربیات کشور هلند در زمینه خصوصی سازی این صنعت، مدل بانک جهانی جهت خصوصی سازی و تجربیات سازمان گسترش و نوسازی صنایع در ایران، برنامه گذاری با رویکرد منعطف پیشنهاد شده است. به منظور ارزیابی مدل، پرسشنامه ای تنظیم و میان خبرگان کسب و کار توزیع گردید، که نتیجه تحلیل پرسشنامه ها تأیید مدل از منظر ایشان بود.