سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین همایش ملی تخصصی علوم کشاورزی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سیدجواد شجاعت الحسینی – کارشناس ارشد آموزش محیط زیست، وزارت جهاد کشاورزی

چکیده:

انتشار مواد آلاینده و افزایش گازهای گلخانه ای در جو ،از پیامدهای ناگوار مصرف گسترده و کلان ثروتهای طبیعی، می باشد که آن نیز به نوبه خود موجب تسریع فرایند تغییرات آب وهوایی در جهان و تشدید پدیده گرمایش زمین و سایر پی آمدهای ناگوار زیست محیطی(خشکسالی )خواهدشد. دانشمندان بر این باورند که دخالت های نادرست انسان در اکوسیستم باعث افزایش سرعت تغییر اقلیم و محیط گردیده است و بر اساس پیش بینی آنها، با توجه به روند گرم شدن زمین دمای کره زمین تا سال 2030 افزایش ملموسی خواهد یافت .آدمی با بهره گیرى غیر منطقی ونا عادلانه از سوخت هاى فسیلی، کانى ها، و دیگر منابع طبیعى در راستاى افزایش تولید و بدون توجه لازم به منابع طبیعى تجدیدناشدنى و ناپایدار ، موجب گسیختگى شالوده? زیست بومها و ایجاد روابط ناهماهنگ میان انسان و طبیعت شده است که این افزایش سرعت در تولید محصولات نه تنها باعث بکارگیری بیش از توان باز سازی منابع طبیعی گردیده ، بلکه موجب انتشار ضایعات، پس مانده ها و انواع آلاینده ها در محیط زیست شده است.تاکید اندیشه پایداری ، بر تامین نیازهای نسل کنونی، بدون لطمه زدن به توانایی ها و نیازهای نسل آتی می باشد. در این راستا بایستی فرایندهای غیرپایدار را تحت کنترل درآورده و زمینه را برای استفاده معقول از منابع طبیعی فراهم ساخت. حیات انسانی بر روی کره زمین در گروحفظ منابع و روش صحیح بهره برداری از آن و بر اساس الگوهایی است که در چرخه طبیعت یافت می شود.دخالت های نادرست انسان در اکوسیستم باعث افزایش سرعت تغییر اقلیم و محیط گردیده است ، گرم شدن زمین و به تبع آن افزایش دما و کاهش بارندگی و تغییر درنوع و فراوانی موجودات زنده از جمله مخاطراتی هستند که نه تنها بخش تولید و کشاورزی ، بلکه حیات کره خاکی و در یک کلام محیط زیست را تحت تاثیر شدید قرار داده است.روش تحقیق حاضر ازنظر جمع آوری اطلاعات و قابلیت تعمیم از نوع پژوهش های توصیفی – تحلیلی و از لحاظ هدف،کاربردی می باشد. با توجه به نوع پژوهش، این مطالعه به روش مروری توصیفی برروی تحقیقات انجام شده درمورد اثرات تغییر اقلیم و خشکسالی بر کشاورزی و توسعه پایداربرمبنای مرور مقالات موجود تهیه شده است .در گردآوری داده ها و اطلاعات از روش کتابخانه ای و اسنادی نیزاستفاده شده است و برای تحلیل و استنتاج نهایی تمامی داده های گردآوری شده ( مقالات ، پایان نامه ها ، کتب ، منابع اینترنتی و … )مرتبط با موضوع تحقیق ، مورد شناسایی ، بررسی و تحلیل محتوایی قرار گرفته اند بخش کشاورزی به سبب تعاملات گسترده و مستقیم بامحیط و نیز طبیعت آسیب پذیر تولیدات محصولات کشاورزی ، بیشترین تاثیر را از پدیده تغییر اقلیم و خشکسالی می پذیرد . با توجه به این که بخش کشاورزی یکی از اساسی ترین منابع امرار معاش و توسعه جوامع محلی و ملی و جهانی بوده و به دلیل واقع شدن در بسترهای جغرافیایی و اقلیمی متفاوت و به شدت شکننده ، در صورت عدم توجه لازم به شناسایی سطح تحمل اکوسیستم ها در برابر خطرات کشاورزی و توسعه ناپایدار، منجر به ناتوانی در تصمیم گیری صحیح برای اقدامات مربوط به کاهش اثرات مخاطرات و مقابله با آنها می گردد. استفاده از انرژی های پایدار و نو نیز می‏تواند باعث کاهش وابستگی به منابع فسیلی، کاهش انتشار گازهای آلاینده از بخش‏های تولید و مصرف منابع انرژی و همچنین باعث کاهش انتشار گازهای گلخانه ای که تاثیر اساسی بر گرمایش جهانی دارند، شود. بسیاری از معضلات زیست محیطی حاصل بی توجهی آدمی به نیازهای واقعی و اساسی او و نیز ناکارآمدی سطوح مختلف مدیریتی در راهبری صنعت سبز می باشد . با اعتقاد و باور درونی به ضرورت صیانت از محیط زیست همراه با احترام به حقوق عمومی از طریق بکارگیری روشهای نوین تولید انرژی از منابع تجدید شونده و پایدار در کنار آموزش ، تحقیق و توسعه و ایجاد توانمندی لازم در بکارگیری صحیح تکنولوژی و فن آوری، نه تنها می توان بحرانهای زیست محیطی ایجاد شده را پیش گیری و مدیریت نمود بلکه بهره وری تولید را نیز افزایش داد .