سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

زاهد شفیعی – استادیار گروه مدیریت گردشگری، دانشکده کارآفرینی هنر و گردشگری، دانشگاه هنر اصفهان.
الهام نوروزی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی، گرایش برنامه ریزی و توسعه، دانشکده کارآفرینی هنر و گردشگری، دانشگاه هنراصفهان

چکیده:

درون هر کودک، انگیز ه ای برای خلق کردن وجود دارد که آماده ی بیدار شدن است. اگر قرار با شدکودک ، خلاقا نه عمل کند نیازمند محرک است ، و تحریک اولین مرحله از گام های شناخته شدهدر جریان کارکرد فرایند خلا قیت است. از این رو ، به بستری نیاز است که وجود کودک را از یک خود محافظه کار به یک خود تجربه گرا تبدیل نماید . هدف این پژوهش ، نیز که با بررسی منابع کتا بخا نه ای و جستجوی اینترنتی ، و به صورت توصیفی، انجام گردیده است بر این می باشد تا گردشگری و به خصوص گردشگری آموزشی را ، به عنوان راهکاری که می توا ند در باور نمودنقدرت تخیل کودکان و بروز استعدادهای آنها نقش داشته باشد مورد توجه قرار دهد و از سوی دیگر بستری مناسب برای این نوع گردشگری ترسیم نماید .