سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین همایش ملی تخصصی علوم کشاورزی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

پریسا بیاتی – دانشگاه کشاورزی و منایع طبیعی رامین خوزستان

چکیده:

توریسم یا گردشکری روستایی عبارت است از هرگونه فعالیتی که زندگی مردم روستایی، هنر، فرهنگ و میراث فرهنگی را در نقاط روستایی به نمایش گذاشته و با بهره گیری اجتماعی و اقتصادی از جامعه محلی امکان تعادل بین گردشگران و مردم محلی را فراهم می سازد. اکنون که روستاییان ما با مشکلاتی هم چون بیکاری، بهره وری پایین کشاورزی، مهاجرت روز افزون به شهر ها و حاشیه نشینی که همگی از عوامل بازدارنده توسعه پایدار روستایی برشمرده می شوند مواجه اند، توسعه صنعت گردشگری روستایی می تواند در جهت رفع این معضلات موثر باشد. گردشگری روستایی یکی از زمینه های بسیار مناسب در توسعه پایدار روستایی است که می تواند فرصت ها و امکاناتی را به ویژه برای اشتغال و درآمد روستاییان فراهم سازد و نقش موثری در احیاء و نوسازی نواحی روستایی داشته باشد. بهره برداری مناسب از توان های گردشگری روستا ها به عنوان راهبردی مکمل توسعه پایدار روستایی می تواند گامی مطمئن برای ترقی و توسعه فضا های روستایی کشور در همه ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی قلمداد گردد. لذا این مقاله که به روش مروری و با استفاده ازمنابع مکتوب کتابخانه ای و سایت های اینترنتی تدوین شده است تلاش دارد ضمن بررسی مفهوم، اهمیت و نقش توسعه گردشگری روستایی در توسعه پایدار روستایی راهکار های لازم را در این رابطه ارائه نماید.