مقاله گزارشی از گونه های تریکودرمای اندوفیت از استان کردستان (مقاله کوتاه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در گیاه پزشکی از صفحه ۱۱۵ تا ۱۲۴ منتشر شده است.
نام: گزارشی از گونه های تریکودرمای اندوفیت از استان کردستان (مقاله کوتاه)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اندوفیت
مقاله ایران
مقاله تاکسونومی
مقاله تریکودرما

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: روغنیان مژگان
جناب آقای / سرکار خانم: امینی جهانشیر
جناب آقای / سرکار خانم: ظفری دوستمراد
جناب آقای / سرکار خانم: عبداله زاده جعفر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گونه های Trichoderma دارای پراکنش جهانی، خاک زی و قادر به رشد روی بقایای گیاهی و حتی به صورت اندوفیت روی گیاهان مختلف هستند. در این بررسی ۲۰ جدایه تریکودرما از روی میزبان های مختلف بدست آمد که متعلق به سه گونه Trichoderma asperellum، T. atroviride و T. arundinaceum بودند. این گونه ها با استفاده از روش های ضدعفونی از ریشه و از ساقه میزبان های مختلف جداسازی و شناسایی شدند و به عنوان گونه های تریکودرمای اندوفیت از استان کردستان معرفی و برای اولین بار از ایران گزارش می شوند.