سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنگره ملی علوم انسانی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مظفر نامدار – رئیس گروه علوم سیاسی شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی

چکیده:

لا حول و لا قوه الا بالله العلی العظیم، با کسب اجازه از محضر اساتیدم ، همه محققین و دانش پژوهانی که در مجلس حضور دارند ، مباحثی را در خصوص جمع بندی مسایل مربوط به گروه علوم سیاسی در طول 10 سال فعالیت این گروه در شورای بررسی متون تقدیم حضار محترم در جلسه م یکنم. آنچه در این جمع بندی تقدیم می کنم، حاصل 10 سال مطالعه، بررسی و تأمل درباره ح دود نزدیک به صد و نود و شش متن درسی و کمک درسی دانشگاه ها در حوزه علوم سیاسی و در پاره ای از گرایش های حساس است و همچنین جمع بندی مباحث 15 مقاله ای است که در پاسخ به فراخوان کنگره در حوزه علوم سیاسی به دبیرخانه واصل شده است. از مجموعه مباحث علوم سیاسی که در طول این 10 سال مطرح شده و نوعی آسیب شناسی جدی رشته علوم سیاسی در کشور ما است به ویژه د ر دهه اخیر اگر جسارت به محضر بعضی از اساتید بزرگوارم نباشد ، باید عرض نمایم که مجموعه این بررسی ها نشان می دهد که آموزش علوم سیاسی در کشور ما وضعیت خوبی ندارد و در حقیقت دچار مشکل اساسی است و من معتقدم در کشور ما مشکلی که در آموزش علوم سیاسی وجود دارد بخشی از مشکلات فراگیر علوم انسانی در کشور است. در حقیقت ما اگر نخواهیم از اصطلاح بحران برای توصیف وضعیت علوم سیاسی در کشور استفاده کنیم و از همان اصطلاح مشکلات بهره بگیریم، باید گفت که این مشکلات بخشی از بحران یا مشکلات فراگیر علوم انسانی در کشور است و جدای از بحران علوم انسانی هم نمی شود مسایل مربوط به علوم سیاسی را حل کرد . در حوزه علوم انسانی جمع بندی مباحثی که در طول این ده سال در نشست هایی که داشتیم و بررسی هایی که انجام دادیم به شرح زیر است. قبل از طرح این م شکلات اساسی ، باید گفت که این گزارش مربوط به آموزش علوم سیاسی در کشور است و ربطی به وضعیت سیاسی ندارد . چون معمولاً وقتی از علوم سیاسی بحث م ی شود، بین آموزش علوم سیاسی با وضعیت متون مربوط به سیاست و مسایل سیاسی خلط می شود. خیلی ها آموزش علوم سیاسی را با وضع یت علوم سیاسی جامعه یکی تصور می کنند. بنابراین، وقتی از بحران در حوزه سیاست سخن به میان م ی آید، تصور م ی شود که اوضاع سیاسی کشور بحرانی است .