سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنگره ملی علوم انسانی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدفضل اله موسوی – عضو گروه فقه و حقوق شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی

چکیده:

گروه فقه و حقوق همان طور که از اسمش پیداست از دو قسمت فقه و حقوق تشکیل می شود. البته بیشتر کتاب هایی که بررسی م ی شود ، معمولاً کتاب های حقوقی است . در خصوص فقه و حقوق اصولاً سه بینش مختلف مطرح است بعضی فقط روی فقه تکیه می کنند و شاید خودشان را بی نیاز از مسائل حقوقی که در دانشگاه ها تدریس می شود بدانند. بینش دوم بر عکس است . یعنی اصالت را به حقوق می دهد و متأسفانه یک بینش خاصی نسبت به فقه دارند و آن را یک مقوله قدیمی و مربوط به زندگی فردی اشخاص می دانند که شاید هر دوی این بینش حالت افراط و تفریط دارد. آنچه صحیح به نظر می رسد و نظر بنده هم این است که فقه در کنار حقوق است و با همدیگر کار می کنند به جهت اینکه فقه معمولا یک مقوله بسیار گسترده است که راجع به مطالب مختلفی که به زندگی انسان مربوط می شود و صحبت می کند اعم از عبادات، نماز، مطهرات ، حج و مسائلی از این قبیل و از جمله مسائل حقوقی که امروز شامل نکاح، طلاق، بیع و مسائلی از این قبیل خواهد شد. بنابراین، این دو مقوله واقعاً از هم جدا نیست و فقه به صورت گسترده هم ه مطالب را بررسی می کند و آن حقوقی که امروزه در دانشگاه ها تدریس می شود ، بخشی از آن را تشکیل می دهد و البته طبیعی است که با مسائل روز در ارتباط است و اگر ما اساتیدی داشته باشیم که هم با فقه آشنا باشد و هم با حق وق امروز می توانند بسیار از منابع فقهی استفاده ک نند و مباحثی که علمای فقهی ما به صورت بسیار ریز و جدی بررسی کردند را با زبان امروزی و با مسائل امروزی و منطبق با زمان مطرح م یکنند. به هر حال گروه فقه و حقوق در حدود بیش از 18 هزار صفحه از کتاب ها و متون حقوقی و بعضاً فقهی را بررسی کرده که شامل ده ها کتاب می شود. البته همان طور که عرض کردم در قسمت فقه کمتر به این کار پرداخته ولی بعضاً از کتب فقهی که تحت عنوان قواعد فقه است و در دانشگاه ها تدریس می شود یا مبانی استنباط و از این قبیل را بررسی و داوری کرده ولی بی شتر کتاب های حقوقی بوده که شامل رشته های مختلف حقوق از جمله حقوق خصوصی، حقوق جزا و جرم شناسی، حقوق بین الملل، حقوق عمومی می شود ما در حدود نود داور داریم که از اساتید حقوق هستند و هم دانشگاهی هستند هم حوزوی و در زمینه داوری ها استفاده می کنیم.دو جلد کتاب هم که البته به صورت کتاب نقد است به چاپ رسیده همه رشته های علوم انسانی به طور مختصر نقد داشتند که حدود بیست کتاب را هم گروه فقه و حقوق نقد کرده که این نقد ها چاپ شده و در معرضستفاده دوستان است اما از باقی مانده وقت خودم یک توضیحی هم درباره فصلنامه علوم انسانی خدمتتان عرض کنم