سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

نجیبه پریزن – دانشجوی کارشناسی ارشد
ناصر ارزانی – دکتری رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی
علی صیرفیان – دکتری چینه و فسیل شناسی

چکیده:

گسترش و تنوع عملکرد فرایند دولومیتی شدن درسازند جهرم دررخنمونی درغرب سمیرم گردنه گله بار مورد مطالعه پتروگرافی و ژءوشیمی AAS قرارگرفته است دولومیت ها رابراین اساس اندازه بلوری و بافت به سه گروه شامل دولومیکرایت با اثار حفظ شده روسبی لامیناسیون های احتمالا میکروبیال و دولومیکرایت تا دولومیکرواسپارایت میکرودولومیت های اسپاری و دولواسپارایت قابل تقسیم بندی هستند شواهد پتروگرافی نشان از تشکیل بخش عمده ای ازاین دولومیت ها به صورت اولیه درمحیطهای سبخایی است که درزمان ائوسن درطی پایین افتادگی دریای ائوسن درپلتفرم های کربناته رخ داده است همچنین داده های ژئوشیمی نشان دهنده سیالهای دولومیتی با منشا دریایی با شوری بالا است.