سال انتشار: ۱۳۹۲

محل انتشار: اولین همایش ملی باستان شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

احمد حیدری – عضوهیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحدبیرجند و سرپرست پروژه بررسی و شناسایی آثار و مکان های فرهنگی بخش مرکزی شهرستان بیرجند

چکیده:

برنامه بررسی و شناسایی آثار و اماکن فرهنگی بخش مرکزی شهرستان بیرجند 1 در بهار سال 1931 به سرپرستی اینجانب وهمراهی تعدادی از دانشجویان باستان شناسی انجام شد 2. منطقه مورد مطالعه در این گزارش بخش مرکزی شهرستان بیرجند به وسعت 4225 کیلومتر مربع می باشد. از آن جا که هدف اصلی این طرح شناسایی محوطه های باستانی بوده است از این رو محدوده شهر بیرجند که فاقد اراضی بایر می باشد از حیطه مطالعه خارج گردید. با توجه به گستره شهر بیرجند حدود مطالعه و بررسی مذکور بیرون شهر بیرجند بود و از چهار جهت اصلی می توان گفت ،از غرب تا ضلع شرقی روستای امیرآباد، از شرق تا ضلع غربی اراضی روستای شوکت آباد،از جنوب ضلع جنوبی دانشگاه آزاد اسلامی و خیابانی شرقی- غربی مشهور به الله اکبر است. بیرون این خط مرزی فرضی که امروزه تقریبا خارج حریم شهر تعریف شده، مورد مطالعه و تفحص ما قرار گرفت. در مجموع می توان گفت بخش مرکزی از شرق با شهرستان درمیان بخش و دهستان قهستان، از جنوب شرقی با شهرستان سربیشهبخش مود،از جنوب و غرب با بخش خوسف یکی از بخش های شهرستان بیرجند که به تازگی تبدیل به شهرستان شده است،از شمال با شهرستان قائن بخش سده همجوار است. بخش مرکزی شهرستان بیرجند، دارای پنج دهستان به نام های 1-دهستان باقران:در جنوب و حاشیه شمالی رشته کوه باقران است 2-دهستان القورات: این دهستان در مرکز بخش مرکزی قرار دارد،از شمال شهرستان بیرجند شروع شده و در امتداد جاده بیرجند-مشهد گسترده شده است 9-دهستان کاهشنگ: در شرق بخش مرکزی واقع شده است 5-دهستان فشارود:در بخش شمال غربی قرار دارد. 4-دهستان شاخنات: در شمال شرقی بخش قرار دارد. اخیرا این دهستان به دو دهستان شاخنات و شاخن تفکیک شده است.