سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدرضا میرزایی – دانشکده برق و رباتیک دانشگاه صنعتی شاهرود
علی دستفان – دانشکده برق و رباتیک دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

امروزه به منظور افزایش قابلیت اطمینان برق تولیدی، در بسیاری از مناطق، سیستم های قدرت مختلف به یکدیگر متصل می شوند . به این ترتیب سیستم قدرت کلی از نقاط مختلف تغذیه می شود و این باعث افزایش قابلیت اطمی نان کل سیستم می شود . اما از طرفی این موضوع سبب می شود که فلیکر تولیدی به وسیله منابع مختلف موجود در سیستم در کل سیستم منتشر شود و بارهای خطی را تحت تاثیر قرار دهد. یافتن جهت انتشار فلیکر در شبکه و یا تشخیص محل منبع اصلی آن (در صورت داشتن چند منبع فلیکر در یک سیستم قدرت) از اهمیت خاصی برخوردار می باشد، زیرا بدون این اطلاعات، عملیات کاهش یا حذف فلیکر از شبکه به کندی انجام می شود. کارهایی که تاکنون در زمینه جهت یابی منابع فلیکر انجام شده، معمولا در شبکه های شعاعی و یا شبکه هایی که فقط از یک سو تغذیه می شوند، انجام شده است و شبکه های با تغذیه دوگانه یا چندگانه کمتر مورد توجه قرار گرفته است .این مقاله روشی را برای تشخیص جهت منابع فلیکر در یک سیستم قدرت با تغذیه چندگانه و چگونگی تاثیر متقابل دو یا چند منبع فلیکر بر یک بار خطی، ارائه می کند.