سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

علیرضا عموبیگی – دانشجوی کارشناسی ارشد
داریوش حیاتی – عضو هیئت علمی بخش ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:

پراکندگی اراضی دلالت بر وضعیتی دارد که در آن اراضی متعلق به کشاورزان درمحدوده یک روستا در چندین نقطه مختلف پراکنده است یکپارچه سازی اراضی کشاورزی در جهان امروز یکی از سازه های عمده دگرگونی در بخش کشاورزی به شمار می رود به نحوی که کشورهای توسعه یافته با توجه درست به این مهم توانسته اند بیشترین سهم تولید فراورده های کشاورزی را به خود اختصاص داده و بالندگی را در دیگر بخشهیا اقتصادی ایجاد نمایند دراین تحقیق که به روش کتابخانه ای انجام گرفته است پس از بیان اشکال پراکندگی اراضی عوامل موثر برخرد شدن و پراکنش اراضی زراعی معرفی و مروری بر مطالعات انجام شده است در زمینه یکپارچه سازی اراضی در بعضی از کشورها و همچنین ایران صورت گرفته است. سپس معایب پراکنش اراضی از سه دیدگاه اقتصادی اجتماعی و اکولوژیکی برشمرده شده و نقش عاملاناجرایی و گزینه های دراین ارتباط مورد بحث قرارگرفته اند در پایان در راستای امکان پذیری پروژه های یکپارچه سازی اراضی با حمایت نظام ترویج پیشنهاداتی ارایه گردیده است.