سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی دانش پژوهان کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

قاسم محمدی – دانشگاه کردستان- دانشکده ی مهندسی- گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطل
احمد زمان زاده – دانشگاه کردستان- دانشکده ی مهندسی- گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطل

چکیده:

مهمترین دغدغه و نگرانی یک مدیر در بخش که به استفاده از محاسبات ابری در سازمان خود می اندیشد به طور قطع امنیت است. فارغ از نوع ابری(خصوصی، عمومی یا ترکیبی) که قصد استفاده از آن در سازمان را دارد، وجود یک استراتژی برای امنیت ضروری است. بدون یک محیط امن، هیچ سازمانی جرات بکار گیری محاسبات ابری را ندارد. حتی اگر سازمان ازقبل دارای یک استراتژی امنیتی قوی باشد، با توجه به مشکلات متفاوت محاسبات ابری، استراتژی باید تفاوتهای این مدل با استراتژی IT محاسباتی را در نظر بگیرد. هدف ما در این مقاله ارائه راهکار جهت کمک به همسو کردن استراتژی امنیتی بخش امنیتی ابر است. ارائه دهندگان خدمات ابر هر کدام دارای سبک مدیریت امنیت مخصوص به خود هستند که ممکن است با مدل امنیتی کسب و از نحوه حفاظت از داده های IT کار یک سازمان سازگار و یا ممکن است با قوانین شرکت ناسازگار باشد. عدم اطلاع یک مدیر سازمان مطبوعش-که توسط شرکت دیگر صورت م یگیرد- غیر قابل قبول خواهد بود. همچنین در این مقاله چگونگی یکپارچه سازی اطلاعات و تکنولوژی استراتژی امنیتی سازمانها با برنامه و استراتژی کلی محاسبات ابری را معرفی م یکنیم.