سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ناصر شهسواری پور – استاد یار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
محمد فلاح – عضو هیئت علمی دانشکده فنی مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
سید اسماعیل نجفی – استاد یار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی اسلامی واحد تهران

چکیده:

زمان؛ هزینه ها و کیفیت پروژه جز اهداف مهم هر پروژه می باشد در سالهای اخیر تقاضای ذینفعان پروژه مبنی بر کاهش هزینه های کل پروژه همزمان با کاهش زمان و افزایش کیفیت پروژه تشدیدشده است این مسئله پژوهشگران را به سوی توسعه مدلهایی که عامل کیفیت را به مدلهای قبلی موازنه هزینه زمان می افزاید هدایت می کند این تحقیق مدلی برای موازنه هزینه ، زمان ، کیفیت ، در حالت گسسته ارائه می دهد این مدل با یافتن ترکیب بهینه زمان ؛هزینه، کیفیت هر فعالیت پروژه، فشرده سازی فعالیت های پروژه را با هدف کاهش هزینه های کل پروژه همزمان با دستیابی به کیفیت مطلوب پروژه انجام میدهد برای حل مدل یک الگوریتم متاهیوریستیک جدید با عنوان NHGA معرفی می شود این الگوریتم از کارایی بسیار بالاتری نسبت به الگوریتم ژنتیک برای حل مدل مذکور برخوردار است.