سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: هفتمین کنفرانس انجمن رمز ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سمیه مهدوی جعفری – دانشگاه شهید باهنر کرمان
سعیدرضا صیدنژآد – کرمان، دانشگاه شهید باهنر کرمان ، گروه مهندسی برق
سعید سریزدی – کرمان، دانشگاه شهید باهنر کرمان ، گروه مهندسی برق
وحید جمشیدی –

چکیده:

در این مقاله یک روش نهان نگاری صوتی مقاوم در مقابل حملات برش و همزمانی ارائه شده است . تعدادی نواحی مناسب از سیگنال صوت بر اساس خواص حوزه زمانی آن برای نهفتن بیت های واترمارک انتخاب می شوند. این نواحی انتخاب شده به حوزه تبدیل منتقل می شوند. با استفاده از یک کلید رمز و یک الگوریتم خوشه بندی تعدادی نمونه تصادفی از هر ناحیه در حوزه تبدیل انتخاب می شوند. مؤلفه های انتخاب شده در حوزه تبدیل به نمونه های نظیر در حوزه زمان نگاشته می شوند. دامنه نمونه های انتخاب شده در حوزه زمان جهت نهفتن بیت پیام توسط یک الگوریتم مبتنی بر تکرار تغییر می یابند. با استفاده از خواص پوشش زمانی سیستم شنیداری انسان HAS)نا محسوس بودن واترمارک نهفته شده تضمین شده است. نتایج آزمایشات انجام شده نشانگر مقاومت الگوریتم پیشنهادی در برابرحملات متداول در زمینه نهان نگاری صوتی می باشد