سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی دانش پژوهان کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نوشین رخشان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کرمان- گروه مهندسی کامپیوتر

چکیده:

دراین مقاله یک الگوریتم پروتکل خوشه بندی جدید برای شبکههای حسگربیسیم ارائه شده است. پروتکل ارائه شده می تواند مکانیزم مناسب را جهت تعیین سرخوشه Clustering )CPCHSM ی مناسب برای خوشه های ایجاد شده، انتخاب کند تا در شرایط مختلف همواره بهترین توزیع سرخوشه را داشته باشیم. این پروتکل جدید که آن را میباشد. یک ضعف اساسی LEACH نامیده ایم درواقع بهبودی برالگوریتم پایهای (Protocol with Cluster Head Selective Mechanism این است که گره ها درآن مستقل از هم برای سرخوشه شدن تصمیم می گیرند، با این که این روش به سربارارتباطاتی نیازی ندارد ، این اشکال را دارد LEACH که هیچ تضمینی نیست که گره های سرخوشه به خوبی در سراسر شبکه توزیع شده باشند.درپروتکل جدید،از یک رویکرد دومرحله ای برای داشتن توزیع شدگی خوب سرخوشه هادرسطح شبکه استفاده شده است وبنابراین می تواند باعث کاهش چشمگیر مصرف انرژی درسطح شبکه و افزایش طول عمر شبکه گردد