سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی دانش پژوهان کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

غلامعلی نژاد حاجعلی ایرانی – دانشگاه بناب – گروه مهندسی کامپیوتر
ولی طاوسی – دانشگاه تربیت مدرس – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

چکیده:

امروزه در معماری نرم افزار بخصوص در متدولوژ ی های AGILE ، پویایی و قابلیت توسعه و تغییر یکی از مهمترین دغدغه های اصلی محسوب م یشود. در معماری سه لایه، برای لایه ی دسترسی داده، الگوهای زیادی ارائه شده است. در این مقاله علاوه بر امنیت دسترسی به داده ها و کنترل اعتبارسنجی داده ها به صورت پویا، قابلیت توسعه و تغییر قسمتهای مختلف به الگوهای موجود اضافه شده است. در عین حال سعی شده که از کارایی الگوی ارائه شده کاسته نشود. در الگوی ارائه شده بر اساس الگوهای قبلی و ابتکارات طراحی ش ئگرا، یک ماژول به همراه یک ابزار پیشنهاد شده که م یتواند به هر پروژه موجود اضافه شده و کلیه کارها و عملیات لایه ی دسترسی داده را مدیریت نماید. الگوی ارائه شده دارای حداکثر قابلیت استفاده مجدد م یباشد به طوری که بدون تغییر می توان آنرا برای انواع سیستم های اطلاعاتی با تمامی انداز هها و فارغ از هرنوع متدولوژی بکار برد.