سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حامد رحیم اف –
محمدرضا جاهدمطلق –
ناصر مزینی –

چکیده:

از جمله سیست مهای حافظه انجمنی مبتنی بر پویایی غیر تعادلی، مدلS-GCMاست. این مدل نسبت به شبکه هاپفیلد از توانایی بالاتر ذخیره سازی و نرخ موفق تشخیص برخوردار است، ولی هنوز، به عنوان یک سیستم حافظه انجمنی دارای نقاط ضعفی است و آن نرخ ذخیره سازی و سرعت همگرایی پایین آن میباشد. در این مقاله، برای رفع مشکلS-GCM فرایند آموزش این شبکه را
مورد توجه قرار داده ایم . از این رو بر اساس روش آموزش اسپارس و با در نظر گرفتن نحوه ی ادگیری انسان که امکان فراموشی آنچه که تکرار میگردد کم میشود، یک روش آموزش جدید در مدلS-GCM ارائه کرده و همگرایی آن را اثبات نموده ایم. نشان داده ایم که روش ما، جهت سنتز شبکهS-GCM در مقایسه با قانون یادگیری هب از گنجایش بیشتر ذخیره سازی اطلاعات و سرعت همگرایی بالاتری برخوردار میباشد