سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

منا نقده فروشها – گروه کامپیوتر – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان

چکیده:

پروتکلهای مبتنی بر نقطه بازرسی برا اساس ذخیره کردن حالت سیستم کار می کنند. نقطه بازررسی می تواند هماهنگ شده، بدون هماهنگی یا بر پایه ارتباطات باشد. این مقاله بر روی موضوع نقطه بازرسی مبتنی بر ارتباط و نحوه برخورد با نقاط بازرسی بدون استفاده تمرکز می کند و روش جدیدی برای یافتن مکان مناسب نقاط بازرسی تحمیلی ارائه می نماید.