سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی درمهندسی برق و علوم کامپیوتر

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

ابراهیم عرب – کارشناسی ارشد مهندسی برق فدرت بوشهر ایران
محمدرضا علیزاده پهلوانی – استادیار دکتری مهندسی برق قدرت تهران ایران

چکیده:

افزایش تزریق انرژی باد به شبکه های قدرت باعث ایجادطیف گسترده ای ازمسائل فنی دراین شبکه ها میشود برنامه ریزی توان راکتیو یکی ازاین مسائل بسیارمهم است که مستلزم تمام برنامه ریزی های لازم برای بهبود پروفیل ولتاژ و همچنین پایداری ولتاژ درشبکه های قدرت است درکل هدف نهایی دربرنامه ریزی توان راکتیو را میتوان به شکل حل مساله بهینه سازی درنظر گرفت که در آن تکنیک های بهینه سازی چندهدفه به عنوان راه کار مناسبی برای تحقق همزمان چندهدف بکاربرده میشوند درمیان تمام تکنیکهای ذکر شده الگوریتم های ژنتیک بخاطر داشتن سرعت بالا در محاسبات و سادگی آن متفاوت ازدیگرا لگوریتم هاست یک سیستم قدرت ۱۴۰باسه موجود برای اعتباربخشی به عملکرد و اثربخشی روش پیشهادی استفاده شده است که دراین سیستم چندمزرعه بادی و واحد های FACTS بصورت بهینه ای مکان یابی شده اند