سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی دانش پژوهان کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیدالیار هاشم سرشت – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز – گروه مهندسی کامپیوتر
علی اصغر پور حاجی کاظم – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز – گروه مهندسی کامپیوتر

چکیده:

گرید نوعی از سیستم های موازی و توزیع شده است که اشتراک گذاری ، تبادل ، انتخاب و تجمیع جغرافیایی منابع خودمختار توزیع شده را فراهم می سازد. مدیریت منابع و زمانبندی یک مشکل مهم به چالش کشیده شده در گرید است زیا با یک زمانبندی ناصحیح ممکن است بسیاری از کارها به یک منبع فرستاده شوند و منابع دیگر بیکار باشند که این باعث می شود که بار سیستم افزایش یافته و کارایی سیستم کاهش یابد. لزذا توزیع بار موثر در گرید با وجود مجموعه سیستمهای توزیع شده ناهمگن خیلی مهم است. در این مقاله ما روش ارائه شده توسط کو کیم یان که تکنیک های توتزن بار ایستا و پویا را با هم ادغام کرده است بهبود داه ایم. روشی که در این مقاله ارائه کرده ایم این است که به منابع بر اساس تاریخچه قیلی آنها امتیاز می دهیم. سیاست توازن بار ایستا برای انتخاب مجموعه منابع مناسب و موثر استفاده می شود و سیاست پویا برای پیدا کردن یک منبع دیگر در یک زمان کوتاه استفاده می شود تا کارایی اجرای سیستم حفظ شود. نتایج شبیه سازی نشان داد که روش ارائه شده ما در تعداد منابع بالا از روشهای دیگر بهتر نتیجه می دهد.