سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم و فن آوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

بهین علی پور – دانشکده فنی مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

چکیده:

ارتباطات ماشینی درچندسال اخیر مورد توجه ویژهنویسندگان و دانشگاهیان و صنعت گران قرارگرفته و سیستم انتقال هوشمند ITS;intelligent transport system و تکنولوژی های وابسته به آن توسعه یافته اند بعد از گسترش تکنولوژی های متفاوت و گوناگون ماشینی که برای راهداری دریانوردی مدیریت محافظتهای ضدسرقتی اطلاعات ترافیکی ونشانه های فعال کنار جاده ای بکار می روند ارتباطات ماشینی سیستمها بوجود آمد چنین سیستمی تکنولوژی های ارتباطی متفاوتی برای ادامه راه و برای تکمیل و توسعه آن دارد دراین مقاله به بررسی انواع سیستمهای ITS پرداخته و روند توسعه آن بررسی می شود و نیز سیستمی ترکیبی با تکنولوژی گرید برای کاهش محدودیت های فعلی آن پیشنهاد میگردد.