سال انتشار: ۱۳۷۵

محل انتشار: ششمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

رسول کنارنگی – دانشگاه تبریز
سیامک اسماعیلی – مجتمع آموزشی و پژوهشی آذربایجان

چکیده:

در این مفاله از یک مدل مارکوف، جهت توسعه دادن و اصلاح مدلهای قبلی که برای بدست آوردن و unreadiness prod و unavailabilityسیستم حفاظتی در سیستم های توزیع و انتقال بکار می رفت، استفاده می شود. تعاریف اصلاحی unreadinessو دیگر اندازه گیریهای مربوط براساس مدل مارکوف جدید پیشنهاد می شود. این مدل جدید یک تعریف مستقیم و فیزیکی مهمی از unreadinessارائه می کند، که براحتی بر اساس شدت انتقالهای بین حالتهای مختلف سیستم بدست می آید. با استفاده از این مدل می توان مقدار بهینه فاصله زمانی بین دو بازدید از سیستم حفاظتی را نیز تخمین زد. در این مدل عملکرد سیستم حفاظتی پشتیبان، از کار درآمدن سیستم حفاظتی به هنگام بازدید، وقوع چندین عیب به طور همزمان و رفع معمولی عیوب در نظر گرفته شده است.