سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی دانش پژوهان کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد رضا مجمع – دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس
مهدی دهقان تخت فولادی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر – گروه مهندسی کامپیوتر
عزیز حنیفی – دانشگاه پیام نور واحد تبریز – دانکشده فنی و مهندسی
محمد خلیلی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین

چکیده:

مصرف انرژی و افزایش طول عمر بکه پارامترهای مهمی هستند که در شبکه حس گر بی سیم نقش مهمی را ایفا می کنند. یکی از روشها برای بهینه کردن این پارامترها استفاده از سینک متحرک می باشد. با استفاده از این روش بار در کل شبکه توزیع می شود و انرژی گره های هنسایه سینک به سرعت به اتمام نمی رسد و عمر شبکه افزایش پیدا می کند. ما در این مقاله برای انتشار داده یک زیر ساخت مجاری مبتنی بر گرید را ارائه کرده ایم. موقعیت سینک و گره ها به این زیر ساخت نگاشت می شوند. گره های منبع با بدست اوردن موقعیت سینک توسط الگوریتم آدرس دهی سلولی ارائه شده ، داده خود را به سمت سینک ارسال می کنند. این الگوریتم از سینک متحرک نیز پشتیبانی می کند. نتایج شبیه سازی کاهش مصرفی انری الگوریتم ارائه شده در تحویل داده از منبع به سینک ثابت و متحرک را تایید می کنند