سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث حسابداری مدیریت در صنعت

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

شیوا حسن پور – مربی و عضو هیئت علمی حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
مسلم قاطبی – مربی و عضو هیئت علمی حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
عبدالرضا رستمی نیا – مربی و عضو هیئت علمی حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

چکیده:

بسیاری از واحدهای اقتصادی بتدریج از دیدگاه حسابداری بهای تمام شده سنتی فاصله می گیرند و به ایجاد سیستم مدیریت هزینه تمایل نشان میدهند هدف اصلی از ایجاد مدیریت هزینه، کاهش بهای تمام شده خدمات هزینه های ثابت و متغیر جهت کمک به افزایش سوداوری است موسسات انتفاعی که بطور مکرر مورد تاکید مدیران و متخصصانمالی قرارمی گیرند به نحوی با مدیریت هزینه در ارتباط می باشند یکی از ابزارهای نوین جهت تحقق اهداف فوق سیستم محاسبه بهای تمام شده کالاها وخدمات برمبنای هزینهیابی مبتنی بر فعالیت است یکی از مهمترین اجرای فرایندمدیریت هزینه داشتن فرایند بهبود مستمر و مدیریت ناب است