سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

Ghanbarinejad – Switching and Networks Lab., Electrical Engineering Department
Taheri – Switching and Networks Lab., Electrical Engineering Department
Dehghan – Ad Hoc Networks Lab., Computer Engineering Department Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran

چکیده:

Location-awrtre ad hoc rouling protocols use the positions of nodes to .fonuard packets from sources to destinations A simple and accurate way to provide location information rc using a GPS receiver in each mobile node However, embedding GPS receivers in all the ntobile nodes is not applicable in many low-cosl and indoor applications. Thus, other ntechanisms ltctve heen propol;ecl to estintate the location of u mobile nctde In thi,c pcryer vre extend a rccenll.y’ proltosetl locatiott eslimulion approaclt cctlled Cooperat.ive l,ocatiott Estintation L{/e na.nte the extended apprcta.clt a.s Cooperative l-ocat.ion Estimation with ltlultryle T’r’ctnsmission Ranges ‘thertain idea behind t.his exten,sion is using multiple transntission ranges lo popagate locoliort update ntessage.s 1’lte petfornnnce of the exlended approttch is et, al uatedyis imulation