سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

معصومه سیفی دیوکلائی – عضو باشگاه پژوهشگران جوان قائمشهر- دانشجوی دکتری مدیریت رسانه دانشگاه امام رضا(علیه السلام)،
ابوالفضل معماری نیا – دانشجوی دکتری مدیریت رسانه دانشگاه امام رضا(علیه السلام)

چکیده:

پیشرفت روز افزون فناوریهای بی سیم با ویژگی ممتاز استقلال مکانی این فناوری و وسعت نفوذ آن در میان مردم، باعث حرکت دولتها به سمت استفاده از این فناوری در ارائه خدمات و تعاملات دولتی شده است.در این میان شناسایی موانع مهمترین قدم در استقرار دولت همراه می باشد.در این پژوهش پس بررسی ادبیات پیشین و گرفتن نظر خبرگان در خصوص امکان سنجی استقرار دولت همراه، موانع شناسایی شده و به 4شاخص و 18 گزینه تقسیم بندی شدند. سپس بر اساس فرایندسلسله مراتب فازی شاخص ها و گزینه ها اولویت بندی شدند.مطابق با نتایج مهمترین مانع استقرار دولت همراه موانع مالی با بالاترین وزن می باشند و پس از آن عوامل فنی و محیطی وانسانی. همچنین در بین گزینه ها،گزینه کمبود بودجه جهت تجهیز سخت افزار و نرم افزار با داشتن بالاترین وزن مهمترین مانع جهت استقرار دولت همراه می باشد