سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

نوید تقی زادگان – مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربا یجان
حسین حسینی – دانشگاه تبریز

چکیده:

امروزه تلفات شبکه های توزیع در ایران حدود %۱۰ است . [۱] بنابراین کاهش تلفات در شبکه های توزیع از نظر اقتصادی حائز اهمیت فراوان است . [۲] روش رایج برای کاهس تلفات در شبکه های توزیع بر اساس اندازه گیری قدرت راکتیو در ابتدای فیدر و تامین توان راکتیو مصرفی خط با استفاده از بانک های خازنی از نظر اندازه برابر و در فواصل مساوی از هم می باشد . این روش از نظر اندازه گیری های لازم و محاسبات طراحی ساده بوده ولی از نظر جبران صحیح توان راکتیو و کمینه سازی تلفات خط نمی تواند کاملاً رضایت بخش باشد . بعلاوه تعداد نقاط نصب بانک های خازنی زیاد بوده و قدرت بانک های خازنی نیز حداقل است . در این مقاله یک روش علمی بهینه نوین برای تعیین اندازه و محل نصب خازن در طول یک فیدر ارائه می شود . روش فوق بر شناسائی توان راکتیو مصرفی در طول یک فیدر استوار است . در روش پیشنهاد شده قدرت خازن نصب شده در یک نقطه متناسب با مصرف توان راکتیو در آن نقطه است . بنابراین جبران سازی توان راکتیو بطور کامل اجرا شده و تلفات خط نیز کمینه می شود . همچنین این امکان وجود دارد که تعداد نقاط نصب خازن کمتر شده و قدرت بانک های خازنی نیز افزایش یابد که این دو مسئله می توانند از نظر اقتصادی موجب کاهش هزینه جبران سازی توان راکتیو گردند .