ISO 25065

0

ISO 25065 یک استاندارد بین‌المللی است که به صورت رسمی با نام “مدیریت ریسک در روابط تأمین کننده-مشتری – مدیریت ریسک های تأمین کنندگان و مدیریت ارزش افزوده” شناخته می‌شود. این استاندارد توسط سازمان بین‌المللی استانداردسازی (ISO) توسعه داده شده است و به شرکت‌ها کمک می‌کند تا ریسک‌های مربوط به روابط با تأمین کنندگان را مدیریت کنند.

ISO 25065 شامل راهنمایی برای ایجاد یک سیستم مدیریت ریسک قابل اعتماد است که در آن، فعالیت‌ها و رویه‌هایی برای مدیریت ریسک‌ها از طریق تأمین کنندگان، تعیین می‌شود. این استاندارد به شرکت‌ها کمک می‌کند تا درک بهتری از ریسک‌هایی که با روابط با تأمین کنندگان همراه است، پیدا کنند و روش‌های بهبود فرآیند تأمین را ارائه می‌دهد.

استفاده از استاندارد ISO 25065 می‌تواند به شرکت‌ها در مقابله با ریسک‌های مربوط به تأمین کنندگان کمک کند و در کنار آن، بهبود کیفیت تأمین کالا و خدمات را نیز به همراه داشته باشد. همچنین، این استاندارد به شرکت‌ها کمک می‌کند تا روابط خود با تأمین کنندگان را بهبود بخشند و همکاری‌های موثرتری با آن‌ها داشته باشند.

Leave A Reply

Your email address will not be published.