سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

A Talebizadeh Rafsanjani – Chemical Engineering Department, Faculty of Engeering, Vali-e-Asr Univesity, Rafsanjan, Iran
S.M.S. Hosseini – Chemical Engineering Department, Faculty of Engeering, Vali-e-Asr Univesity, Rafsanjan, Iran
M.J Darehshiri – Chemical Engineering Department, Faculty of Engeering, Vali-e-Asr Univesity, Rafsanjan, Iran.
A Keikhaii – Chemical Engineering Department, Faculty of Engeering, Vali-e-Asr Univesity, Rafsanjan, Iran.

چکیده:

In this research, an effective biosorption, in the form of fine powder, was prepared from Low-cost leaves of pistachio tree for removing methylene blue from aqueous solution. The effects of pH, contact time, adsorbent dosage on the sorption capacity at 30ºC were investigated in batch study. The analysis of residual methylene blue of solution was determined by UV-visible spectrophotometer. It is found that the MB adsorption is greatly dependent on the pH of the solution, adsorption is increased with increasing pH to 5 and then it reached to constant value in higher pH. The obtained adsorption isotherms fitted well into both the Freundlich and Langmuir isotherms. Maximum monolayer adsorption capacity was found at 122 mg MB per g modified pistachio leaves. The result of adsorption kinetics shows that the pseudo-second order kinetic model provided a good correlation in compare to the pseudo-first order model